RANCANGBANGUNPANGRANULATORKAPASITAS12,5KG/JAM(PROSESPERAWATAN)

ADITYA, NICO (2015) RANCANGBANGUNPANGRANULATORKAPASITAS12,5KG/JAM(PROSESPERAWATAN). Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover.pdf

Download (194kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I.pdf

Download (37kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB II TINJAUANPUSTAKA)
BAB II.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] Text (BAB III PERANCANGAN)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (799kB)
[img] Text (BAB IV PEMBAHASAN)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text (BAB V KESIMPULANDANSARAN)
BAB V.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTARPUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf

Download (5kB) | Preview

Abstract

Lapo raniniberisikantentangrancangbangunmesinPanGranulator.Tujuanpenulismembuatalatiniuntukmempermudahprosesmerubahpupukkadangmenjadibutiran-butirankecil.CarakerjaalatiniialahdenganmemasukkanPupukka ndangdengankomposisiyangtelahditentukankedalampenampang,lalupupukakanmenjadibutiransetelahdilakukanpembutiran.Pena mpangpadaporosyangdigerakkanMotorListrik(Daya1/2Hp),Reducer(Perbandingan1:20),denganduakecepatanyaitu(52,5RPMdan70Rpm)yangterdapatpadarangkadudukandanhasilbutiranakanditampungmenggunakanpenampangbawahyangtelahdisediakan.Kat akunci:pupukkandang,pupukorganik,penampang,pisaubutiran,penampangbawah

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: pupukkandang,pupukorganik,penampang,pisaubutiran,penampangbawah. v KATAPENGANTAR Assalamu’alaikumWr.Wb Pujidansyukurpenulispanjatkan,karenaberkatrahmatdankarunia-NyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanLaporanAkhiryangberjudul“MESINPANGRANULATORKAPASITAS12,5KG/JAM”. Dalampenulisanlaporaninilaporanakhirini,penulistidaklepasdaribantuanberbagaipihakdenganpenuhkebijaksanaandankesabaranmembimbingpenulissertatelahmeluangkanwaktu,tenagadanpikirannyasehinggatersusunnyalaporanini. Padapenulisanlaporanini,penulistidaklupamengucapkanterimakasihkepadasemuapihakyangtelahmemberikanbantuaninformasidanbimbingansehinggadapattersusunnyalaporanini.Khususnyakepada: 1.BapakR.D.Kusumanto,S.T.,M.T.selakuDirekturPoliteknikNegeriSriwijaya. 2.BapakIr.Safei,M.T.selakuKetuaJurusanTeknikMesinPoliteknikNegeriSriwijaya. 3.BapakMoch.Yunus,S.T,M.T.selakuPembimbingIyangselalumemberikanbimbingandanmasukanbagikami. 4.BapakIr.SairulEffendi,M.T.selakuPembimbingIIyangselalumemberikanbimbingandanmasukanbagikami. 5.Kepadakeduaorangtuayangtelahmemberikandana,do’adanperhatiannyasehinggadapatmenyelesaikanlaporanini. 6.Kepadateman-temankelasVIMEBJurusanTeknikMesinPoliteknikNegeriSriwijaya. 7.Semuapihakyangtelahmembantuyangtidakdapatdisebutkansatupersatu
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
Divisions: Mechanical Engineering > Undergraduate Theses
Depositing User: Mrs Trisni Handayani
Date Deposited: 23 Nov 2015 01:52
Last Modified: 23 Nov 2015 01:52
URI: http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/1592

Actions (login required)

View Item View Item